Zgrupowania

Chroberz
Zgrupowanie 9-10 kwietnia 2016

Zgrupowanie Szkoły Szermierki Małopolskiej Zgrai Sarmackiej jest dwudniowym podsumowaniem roku edukacji szermierczej uczniów Szkoły Szermierki. Program Zgrupowania jest tak przygotowany, by każdy z uczestników niezależnie od poziomu wyszkolenia znalazł coś dla siebie. Ćwiczenia są dopasowane do indywidualnych możliwości ćwiczących. Zgrupowanie kończy się pokazem dla publiczności. Do uczestnictwa w Zgrupowaniu zapraszamy zawsze członków Małopolskiej Zgrai Sarmackiej, którzy rozpoczynają swój sezon rekonstrukcyjny i dla których taki trening jest swoistym wybudzeniem się ze snu zimowego. Dla debiutantów jest to sposób na spróbowanie swoich sił przed liczną publicznością. Rekreacyjne ćwiczenia szermiercze w historycznym klimacie w atmosferze zabawy i przyjaźni. Warsztaty szermiercze prowadzi Trener Szkoły Szermierki Małopolskiej Zgrai Sarmackiej, instruktor szermierki trzech broni sportowych upr 39949/I/S/2013, Podkomorzy Grupy Rekonstrukcji Historycznej Małopolskiej Zgrai Sarmackiej: Leszek Galica