Turniej o Puchar Trenera

Rok 2013

Turniej szermierczy – kategoria dorośli:
I miejsce – Łukasz Ejtel
II miejsce - Paweł Janczewski
III miejsce - Tomasz Czeczótka
Turniej szermierczy – kategoria dzieci:
I miejsce - Filip Galica
II miejsce - Olaf Galica
III miejsce - Róża Sasor
IV miejsce – Alek Fuliński